Markedsføringsøkonom

Markedsføringsøkonomuddannelsen giver dig mulighed for at fordybe dig i et speciale, som du interesserer dig for.

Samtidig har du mulighed for at få praktisk erfaring, da du kan tage et 3 måneders studieophold i en dansk eller international virksomhed. Derudover er der mange projektopgaver, der skal løses for konkrete virksomheder.

Fremtidige jobs, videregående uddannelse og efteruddannelse

Som markedsføringsøkonom kan du arbejde i både danske og internationale virksomheder som fx assistent eller koordinator inden for marketing. Du har også mulighed for at arbejde som konsulent i reklamebranchen og andre brancher med markedsføringsaktiviteter.

Du kan blandt andet videreuddanne dig til professionsbachelor i international hospitality management, international handel og markedsføring eller sportsmanagement.

Uddannelsens hovedfokusområder

Uddannelsen består af en række generelle fag samt tre specialeretninger, der giver dig mulighed for at profilere din uddannelse mod særlige fagområder:

  • Reklame
  • Internationalt salg
  • Økonomi

Desuden kan du vælge den internationale klasse, hvor undervisningen foregår på engelsk:

  • Marketing Management

Uddannelsen retter sig mod beskæftigelse i danske og internationale handels-, produktions- og servicevirksomheder. Som markedsføringsøkonom vil du typisk begynde som marketingassistent, marketingkoordinator, eksportassistent, reklamekonsulent, salgsassistent eller indkøbsassistent.

Fakta om uddannelsen

Uddannelsen en 2-årig KVU-uddannelse (AK) med studiestart primo september. Du kan søge om optagelse, hvis du har studentereksamen (STX), højere forberedelseseksamen (HF), højere handelseksamen (HHX) eller en højere teknisk eksamen (HTX) - alle med bestået matematik B eller virksomhedsøkonomi B samt engelsk C.

Du kan også ansøge, hvis du har en erhvervsuddannelse indenfor detailhandel med specialer, handelsuddannelse med specialer, kontoruddannelse generel, kontoruddannelse med specialer, eventkoordinator eller finansuddannelsen. Endelig kan du søge om optagelse, hvis du har anden relevant erhvervsuddannelse med matematik B eller erhvervsøkonomi B samt engelsk C.

Du kan ansøge om SU under uddannelsen.

Læs mere om uddannelsen her

Erhvervsakademi Dania
Minervavej 63
8960 Randers SØ
Tlf. 87 11 44 00
eadania@eadania.dk
www.eadania.dk