Finansøkonom

Hvis du kan lide at arbejde med tal og økonomi, er finansøkonomuddannelsen et godt valg. Da der er indlagt et 3 måneders praktikophold i uddannelsen, får du gode jobmuligheder.

Derudover lægger vi vægt på at tilrettelægge undervisningen, opgaver og praktikforløb så tæt på praksis som muligt. Det er også en fordel, at vi har tætte relationer til virksomheder og brancher.

Fremtidige jobs, videregående uddannelse og efteruddannelse

Som finansøkonom kan du eksempelvis arbejde i banker, forsikringsselskaber og realkreditinstitutter som bankrådgiver, ejendomsmægler, forsikringskonsulent, ejendomsadministrator og mellemleder eller konsulent inden for kapitalanvendelse.

Uddannelsens hovedfokusområder

Du får viden om den finansielle virksomheds funktioner og produkter. Du lærer eksempelvis at rådgive kundegrupper, analysere og opstille budgetter og forstå virksomhedens samspil med omverdenen. På finansøkonomuddannelsen arbejder vi tæt sammen med finanssektoren. Derfor er der ofte gæsteforelæsninger og andre arrangementer med deltagere fra relevante brancher.

Uddannelsen består af en obligatorisk del med erhvervsjura, erhvervs- og privatøkonomi, kunde- og samarbejdsrelationer og statistik. Herefter kan du specialisere dig inden for et af følgende fagområder:

  • Ejendomsmægler
  • Pengeinstitut
  • Realkredit
  • Forsikring

Fakta om uddannelsen

Finansøkonom er en 2-årig KVU-uddannelse (AK) med studiestart primo september. Du kan ansøge om optagelse igennem kvote 1 eller kvote 2. I kvote 1 bliver du optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man dem med de højeste eksamensgennemsnit. I kvote 2 bliver du optaget på dine samlede kvalifikationer, herunder også en eventuel adgangsgivende erhvervsuddannelse.

Der er studieforberedende samtaler på uddannelsen.

Du kan søge om SU på uddannelsen.

Læs mere om uddannelsen her

Erhvervsakademi Dania 
Kirketoften 7
9500 Hobro
Tlf.: 96 57 02 63
E-mail: mu@eadania.dk
www.eadania.dk