Teknisk Gymnasium (HTX)

Er du nysgerrig efter virkeligheden? På Teknisk Gymnasium Randers får du lov til at stille spørgsmål til verden og søge svar på alverdens spørgsmål.

Vi er et af landets største og ældste tekniske skoler. Vi har både en lang tradition og et stort repertoire af moderne uddannelser at bygge på. Vi bruger derfor fortiden som fundament til at skabe uddannelser, der svarer til fremtidens krav. Vi tror på, at muligheden for at kombinere teori og praksis giver dig mulighed for at tænke kreativt og anderledes.

Fremtidige jobs, videregående uddannelse og efteruddannelse

Du kan bruge dit eksamensbevis fra HTX til at søge om optagelse på en videregående uddannelse.

Uddannelsens hovedfokusområder

På Tradium - Teknik Gymnasium Randers kan du vælge mellem 6 studieretninger. Du får mulighed for at arbejde med et fagligt fundament, der gør dig i stand til at foretage kvalificerede valg i en moderne, global verden.

Undervisning og gruppearbejde er en stor del af uddannelsen. Vægten er på tekniske og naturvidenskabelige fag og tværfagligt projektarbejde.  Udover obligatoriske fag, skal du vælge studieretning og valgfag.

Det første halve år på gymnasiet er et grundforløb, hvor du får en grundig indføring i fagene og arbejdsmetoderne på Teknisk Gymnasium. Du kommer til at arbejde med de obligatoriske fag, som du sikkert kender: matematik, samfundsfag, dansk, kemi, biologi og fysik. Desuden vil du i grundforløbet stifte kendskab med nogle nye fag: kommunikation/IT og teknologi.

Når grundforløbet er afsluttet, starter du på din valgte studieretning, som du følger resten af uddannelsen. Studieretningerne er en fagpakke, der giver dig mulighed for at fordybe dig inden for et bestemt fagligt felt. I december på dit første år foretager du et bindende valg af studieretning.

På Tradium - Teknisk Gymnasium har du mulighed for at vælge mellem 6 studieretninger indenfor naturvidenskab, teknologi eller kommunikation.

  • matematik A- fysik A
  • matematik A- bioteknologi A
  • matematik A – kemi A
  • teknologi A – design B
  • kommunikation/IT A – design B
  • kommunikation/IT A – engelsk A

Foruden dine studieretningsfag fortsætter du med de obligatoriske fag fra grundforløbet samtidig med, at du får teknologihistorie C, et valgfrit teknikfag samt valgfag. I 3.g skal du skrive et studieretningsprojekt.

Fakta om uddannelsen

Uddannelsen tager tre år. Hvis du er over 18 år, kan du søge om SU.

Læs mere om HTX

Tradium – Randers Tekniske Skole
Vester Allé 26
8900 Randers C
Tlf.nr.: 70 11 10 10
www.tradium.dk