Randers Statsskole

Du skal vælge STX, hvis du er interesseret i og har evner for en boglig ungdomsuddannelse med faglig bredde.

På Randers Statsskole tilbyder vi:

  • En studentereksamen, der giver adgang til alle videregående uddannelser.
  • En ungdomsuddannelse med bredde, der gør dig klogere på tiden, verden og dig selv og ruster dig til det liv, der følger efter gymnasiet.
  • En moderne skole i historiske rammer.
  • En uddannelse, der stiller krav til sig selv - og til dig.
  • En rummelig skole, der finder plads, rum og tid til at huse, udfordre og uddanne alle elever.
  • Et elevinddragende og dialogbaseret undervisningsmiljø.
  • Et engageret elevråd, en velfungerende tutorordning og et fagligt og socialt fællesskab.
  • Fine undervisningslokaler, der løbende nyindrettes.
  • Varierende undervisningsformer, fællestimer, tema- og flexdage.
  • Idrætsstævner, fodboldturneringer, lancier, folkedans, kor, orkestre, studierejser, fællestimer, flexdage, fester, skoleforestillinger, motionsrum, klatrevæg og ny idrætshal.

Fremtidige jobs, videregående uddannelse

På STX har du en bred vifte af fag inden for alle fagområder - sprog, naturvidenskab, samfundsvidenskab, idræt og kunst. Det er det almene gymnasiums styrke. Her uddanner vi elever til engagerede samfundsborgere, der lærer at forholde sig til den natur, den kultur og det samfund, de er en del af. Derfor er der også mange obligatoriske fag. Men med valget af studieretning og studieretningsfag kan du tone din studentereksamen.

STX er adgangsgivende til alle videregående uddannelser og sigter specifikt mod de mellemlange og lange uddannelser.

Uddannelsens fokusområder

I gymnasiet kan du vælge mellem fire hovedområder inden for studieretninger - en sproglig, naturvidenskabelig, samfundsfaglig og musisk-kunstnerisk. Studieretningen består af 2-3 studieretningsfag, der tegner profilen for din uddannelse, og en lang række obligatoriske fag som f. eks. engelsk, 2. fremmedsprog, dansk, idræt, historie, matematik, fysik, samfundsfag, religion og oldtidskundskab. Desuden kan du vælge mellem mange valgfag.

Læs om fagene på Randers Statsskole her

På Randers Statsskole tilbyder vi 22 forskellige studieretninger.

Se en skematisk oversigt over det 3-årige forløb for de forskellige studieretninger her

Når du ansøger om optagelse på gymnasiet, skal du vælge, hvilken studieretning du ønsker. Valget er dog kun foreløbigt. Først til jul i 1.g foretager du det endelige valg. Her har du allerede afprøvet en række fag og fået erfaringer med gymnasielivet.

Fakta om uddannelsen

Uddannelsen varer tre år. Sportstalenter, der er støttet af Team-Danmark eller musikelever, der er optaget på MGK, har mulighed for at sprede uddannelsen over fire år.

Når du fylder 18 år, kan du ansøge om SU.

For at blive optaget på STX skal du have afsluttet 9. eller 10. klasses afgangsprøve eller gennemført en tilsvarende uddannelse. Hvis du er i tvivl om det ene eller det andet, er du altid meget velkommen til at kontakte skolens kontor, der gerne tager imod alle henvendelser.

Læs mere om Randers Statsskole

Randers Statsskole
Rådmands Boulevard 20
8900 Randers C
Tlf.: 86410844