Paderup Gymnasium (STX)

Paderup Gymnasium tilbyder en uddannelse, hvor fagligheden ligger på højeste niveau. Samtidig lægger vi vægt på at uddanne dig til at kunne tænke selvstændigt, mens at vi støtter og fremmer din kreativitet, dine sociale evner og dine innovative kompetencer.

Paderup Gymnasium tilbyder en gymnasieuddannelse, der ikke kun kvalificerer til alle videregående uddannelser, men hvor du også udvikler dine kvaliteter og gennemgår en læreproces, så du kan forholde dig konstruktivt i demokratiske sammenhænge. Derudover lægger vi vægt på demokrati gennem elevindflydelse og åbenhed omkring skolens beslutninger, ligesom at nærhed, ansvarlighed og respekt for andre er nøgleord i Paderup gymnasiums sociale fællesskab.

Fremtidige jobs, videregående uddannelse og efteruddannelse

STX kan give dig et bredt adgangsgrundlag til videregående uddannelser inden for alle videnskabsområder. I dit valg af studieretningsfag fastlægger du profilen for din studentereksamen og dermed også grundlaget for dit valg af videregående uddannelse.

Uddannelsens hovedfokusområder

STX er en studieforberedende og almendannende ungdomsuddannelse.

Studieforberedende fordi du introduceres til de videnskabsfag og metoder, der arbejdes med på de videregående uddannelser. Almendannende fordi uddannelsen giver dig kendskab til den natur, den kultur og det samfund, du er en del af.

Uddannelsen starter med et grundforløb på 1/2 år efterfulgt af et studieretningsforløb på 2 1/2 år. Grundforløbet udgør et sikkert fundament for dit endelige valg af studieretning. Du introduceres bl.a. til de gymnasiale arbejdsmetoder, hvor en stor del af undervisningen er tilrettelagt i tværfaglige forløb.

Du får i dit studieretningsforløb en række obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Studieretningen vælger du som en pakke, der normalt indeholder tre studieretningsfag.

13 forskellige studieretninger

Paderup Gymnasium udbyder 13 forskellige studieretninger:

 1. Matematik, fysik, kemi
 2. Bioteknologi, matematik, fysik
 3. Biologi, matematik, idræt
 4. Biologi, matematik, psykologi
 5. Tysk, engelsk, samfundsfag/psykologi
 6. Fransk, engelsk, samfundsfag/psykologi
 7. Spansk, engelsk, samfundsfag/psykologi
 8. Fransk, engelsk, tysk
 9. Engelsk, samfundsfag, mediefag
 10. Engelsk, samfundsfag, matematik
 11. Matematik, samfundsfag, fysik
 12. Musik, engelsk, kunst
 13. Musik, matematik, fysik

Læs mere om studieretningerne på Paderup Gymnasium

Fakta om uddannelsen

Uddannelsen varer tre år, og du kan søge om SU, hvis du er 18 år eller ældre.

For at blive optaget på STX skal du have afsluttet 9. eller 10. klasses obligatoriske afgangsprøver eller gennemført en tilsvarende uddannelse, og du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk).

Hvis du kommer fra 10. klasse, skal du desuden have aflagt prøve i dansk, engelsk og matematik. Hvis du af din skole er indstillet til en optagelsesprøve, kan du optages, hvis prøven forløber tilfredsstillende.

Når du søger optagelse på gymnasiet, skal du tilkendegive, hvilken studieretning du forventer at vælge efter grundforløbet. Det er ikke en bindende tilmelding.

Læs mere om Paderup Gymnasium

Paderup Gymnasium
Apollovej 64
8960 Randers SØ
Tlf. 86 41 66 77
Mail: pg@paderup-gym.dk