Handelsgymnasium (HHX)

På uddannelsen bliver der lagt stor vægt på faglighed, studiekompetence, kontakt til erhvervslivet, innovation, sprog og international viden.

Du kan selv sammensætte din uddannelse ved at vælge den studieretning og de valgfag, der interesserer dig mest. Der bliver også lagt stor vægt på at anvende teorierne i praksis – blandt andet i form af god kontakt til erhvervslivet.

Fremtidige jobs, videregående uddannelse og efteruddannelse

HHX er en 3-årig gymnasial uddannelse på Tradium Handelsgymnasiet, der giver adgang til videregående uddannelser på f.eks. universitetet, handelshøjskolen og lære- og praktikpladser i virksomheder. Vi tror på, at muligheden for at kombinere teori og praksis giver dig mulighed for at tænke kreativt og anderledes.

Uddannelsens hovedfokusområder

HHX-uddannelsen består af et grundforløb på ½ år og et forløb på 2½ år med den valgte studieretning. Tradium Handelsgymnasiet tilbyder tre studieretninger:

  • Økonomi
  • Marketing
  • International

Til hver af de tre studieretninger er der tre-fire forskellige linjer, som man kan vælge imellem.

Valgfag: Ud over de obligatoriske fag på studieretningerne tilbyder handelsgymnasiet en række valgfag, fx  psykologi, multimedier og idræt.

Randers ElitesportsCollege: Hvis du er elitesportsudøver, har du mulighed for at blive optaget på Randers ElitesportsCollege. Her kan du gå på handelsgymnasiet (studieretningen marketing) samtidig med, at du udvikler dig inden for din sport.

Læs mere på www.elitesportscollege.dk/

Fakta om uddannelsen

Tradium Handelsgymnasiet har to uddannelsessteder i Randers med hver sin selvstændige kultur, forskellige studieretninger og specialer. Derudover er der en afdeling i Mariagerfjord i Hobro.

Ansøg om optagelse

Tradium Handelsgymnasiet
Minervavej 57
8960 Randers SØ

og

Rådmands Boulevard 19
8900 Randers C

Tlf.nr.: 70 11 10 10
www.tradium.dk