EUX på Tradium

På Tradium udbydes en række uddannelser, EUX, der alle giver både svendebrev og studenterhue.

EUX giver med andre ord mulighed for at opnå gymnasialt niveau i forbindelse med en erhvervsuddannelse.

Bagefter er der mulighed for at videreuddanne sig på samme vilkår som med en gymnasial eksamen. 

Læs mere om uddannelserne under EUX her